När jag grävt klart ur rabatten ska det under uteplatsen och på all asfalt sprejas med ogräsmedel, sen vänta 10 dagar.
Sen plantera!